Kroon Stud Wild – 4de Groot Wilddag

09:00, 11 Mei 2018, Korannaberg Wild

Kroon Stud Wild is in die Vrystaat, die hartland van Suid-Afrika, geleë en is ’n ideale streek vir wildboerdery. Diere kan van hierdie streek na enige deel van Suidelike Afrika versprei word.

Die Kroon Stud Wild telersgroep is een van die min veilingsgroepe in Suid-Afrika wat onverandered gebly het sedert die ontstaan van die groep in 2011 en het reeds 6 suksesvolle veilings aangebied. Hierdie 7 lede is: Boschplaat Wild (Manie van Niekerk), Braunzijnkop Wild (Sebastian Steyn), Crous Broers (Kobus, Dawid en Riaan Crous), Rooihoogte (Johann Beneke en vennote), Soetvelde Farms (Roan en Werner van Tonder en Pieter Janeke), Syncerus buffels (Minnaar familie) en Korannaberg Wild (JW Eksteen).

Hulle is vee en/of saaiboere wat ’n wildkomponent as ’n vertakking van hul boerdery bygevoeg het en wat steeds groot waarde toevoeg tot hul ondernemings.

Die jaarlikse Kroon Stud Wild produksie veiling is die afgelope 6 jaar op die plaas Rooihoogte, buite Kroonstad, aangebied. Hierdie jaar word die veiling op 8 September 2018, by ’n nuwe lokaal, die Afridome te Parys aangebied. Die groep is baie opgewonde om die jaarlikse veiling in die toerisme dorpie aan te bied met die Afridome se uitstekende geriewe.

Die gesamentlike kennis van hierdie groep se lede het gegroei oor die afgelope dekade en daar is besluit om op ’n jaarlikse basis kennis uit te ruil aan mede wildboere en nuwe toetreders tot die wildbedryf. Die platvorm hiervoor is Kroon Stud Wild se “Groot Wilddag” wat op ’n rotasie basis deur verskillende lede van die groep aangebied word.

Kyk onder na ’n terugblik van die Kroon Stud Wild Groot Wilddag 2017

 

Hierdie is ’n praktiese dag, waar die lede graag kennis uitruil tydens die plaastoer en gesels oor alle aspekte van hul boerderye. Soos ons gereeld sê “Die wiel is klaar ontwerp, moenie skoolgeld betaal nie, kom ons verbeter op die huidige stelsels.” Op 11 Mei 2018 word die 4de wilddag by Dr JW Eksteen (Korannaberg Wild) se plaas in die Oos Vrystaat, aangebied.

Korannaberg Wild is in 2006 gestig en is gesetel op die plaas Elysium aan die voet van die Korannaberg se tipiese sandsteenkranse. Die plaas is reg in die middel van die Excelsior, Marquard en Clocolan distrikte geleë.

’n Realiteit in die wildbedryf is dat die hoë veilingspryse van die laaste paar jaar nie meer die “hoof praatjie” rondom die braaivleis vure is nie. Erge droogtes, politieke onsekerheid en selfs vermeerderde wildgetalle het saam bygedra daartoe. Daar is nou ’n meer realistiese eindmark in jagdiere en skep nou ’n besondere geleentheid aan nuwe toetreders tot die wildbedryf. Dit is die beste tyd om nou van die mees gesogte teeldiere te bekom wat oor die afgelope jare geselekteer is teen uiters bekostigbare pryse.

Daar is verseker steeds ’n geleentheid om goeie geld te maak in wildboerdery en dit sal altyd gewild wees omdat kleiner oppervlakke benodig word vir teelprojekte en onbewerkbare uitval areas so benut kan word. Wild boerdery is minder arbeidsintensief en diefstal is laer as met veekuddes. Maar die bevrediging om met hierdie spesiale diere te kan boer, span steeds die kroon. Eienaarskap van Afrika wild is ’n voorreg en eksklusief tot Suid-Afrika en Namibië wat gekoester moet word.

Die aanvraag na trofee jagdiere, veral swartwitpens- en bastergemsbokbulle het reeds die seisoen drasties toegeneem. Dit is grootliks gekoppel aan meer bekostigbare jagpryse en nuwe markte wat beslis geskep is.

Tydens die afgelope Aldam Wildskool gedurende Maart het mnr David Bergman, staatsdirekteur van die APHIS Wildlife Services, Departement Landbou in die VSA, waardevolle inligting rondom trofeejagters uit die VSA deurgegee. Volgens mnr Bergman is Suid-Afrika naas Kanada die land waarvan die meeste trofeë na Amerika ingevoer word vanaf 2005 – 2014. Suid-Afrika is by verre (67.9%) die land in Afrika waarvan die meeste trofeë ingevoer word met Namibië tweede met slegs 13.5% van die trofeë vanuit Afrika. Baie interessant volgens die data van PHASA toon dat vir die periode 2013-2015 geen buffel, swartwitpens of bastergemsbokke onder die top 10 gejagde spesies tel nie. Die top jag verdienste spesies in 2013 het slegs buffels van die hoër waarde spesies ingesluit met buffels en swartwitpense wat onder die top 10 jag verdienste spesies in 2015 geëindig het. Daar is dus ’n groot aantal Amerikaners wat in Suid-Afrika kom jag maar baie min het al buffels, swartwitpense en bastergemsbokke gejag in vergelyking met ander wildspesies.

Vir die trofee telers is dit dus blangrik om die jagwaarde van die spesie waarmee jy boer as benchmark te gebruik as jy jou “sigaretboks” sommetjies maak om die winsgewendheid van jou wildsvertakking te bereken.

Horinglengte by wild is ’n belangrike seleksie-kriterium en is direk gekoppel aan die eindproduk wat jy aan die jagter lewer. As swartwitpense as voorbeeld gebruik word, is daar nog baie om te bereik. Die Suid-Afrikaanse rekord vir ’n jagbul staan op 55 3/8” wat in die Kruger NP in 1998 gejag is en om nie eers te praat van die wêreld rekord van 65” wat in 1954 in Angola behaal is nie. ’n Ope vraag is of ons wel nog die rekord horings kan ewenaar of selfs verby steek as ons in ag neem dat die grootste swartwitpensteelbulle in die land steeds nog tussen 50” en 53” meet. Die jagters staan toue om hulle name in die rekord boeke te kry en aangesien die kwaliteit van trofeë in res van Afrika afneem, sal hulle die trofeë in Suid-Afrika kom jag. Dit verklaar hoekom Suid-Afrika die top jagbestemming in Afrika is.

Dit is dus belangrik om met die aankoop van nuwe teeldiere, hetsy bul of koeie, in die beste genetika te belê aangesien ’n teeldier grootliks terug teel na die gemiddeld van die kudde. Horinglengte moet nie die enigste keurings maatstaf wees nie maar ’n goeie balans moet gehandhaaf word. Beter teeldiere verseker ’n hoër kwaliteit trofeë jagdiere wat ’n beter inkomste en dus ’n groter wins sal verseker. Teeldiere uit geselekteerde kuddes met ’n gerekende stamboom sal altyd ’n premie op enige lewendehawe veiling gehaal.

Die tema van Kroon Stud Wild se Groot Wilddag is “Terug na die tekenbord”. Met die verandering in die wildmark sal aanpassings in bestaande wildboerdery praktyke gemaak moet word om optimale wins uit jou belegging te genereer. Die dag fokus op praktiese toepassings in jou boerdery en leun swaar op kennis oordra en uitruiling.  ’n Volwaardige “Stockmanship” is nodig vir optimale wildboerdery om ’n optimale produk te produseer wat ’n optimale wins sal verseker.

Deur die beste genetika, optimale voeding en verlaging van stresfaktore word ’n optimale produk/trofee gelewer. Erkende telers waarvan die diere se stambome en siekte status bekend is, sal meer waarde toevoeg as diere van onbekende herkoms.

Tydens die plaastoer gaan verskeie komponente van wildboerdery op die grond en vanuit ’n praktiese oogpunt uitgewys en bespreek word. Die beplanning en uitlê van kampe, kamp groottes, ens. wat sal verseker dat die dier se optimale genetiese potensiaal bereik word, sal bespreek word. Daar sal in besonder gekyk word na die wisselweistelsel wat Korannaberg Wild implementeer. Hierdie stelsel het gelei tot diere wat gesonder is, veld kwaliteit wat beter bestuur kan word en help ook met die holistiese beheer van parasiete.

Dr Eksteen, ’n gerekende wildveearts, sal ook tydens die toer ’n buffel en swartwitpens immobiliseer vir ’n praktiese bespreking deur die onderskeie lede van Kroonstud groep.Die doel is om nuwe toetreders maar ook bestaande wildsboere toe te rus met die kennis om te kan onderskei tussen ’n gemiddelde dier en diere wat waarde tot jou teelprojek sal toevoeg.

Ons sprekers en eregaste tydens die dag is mnre. Mike Englezakis en Wiaan Van der Linde. Hulle kom deel met ons hul ervaringe in die wild teel- en jagbedryf.

Mike Englezakis is een van die eerste toetreders tot die wildbedryf en het die eerste Oos-Afrika buffels na Suid-Afrika ingevoer. Hy bedryf ’n uiters suksesvolle wild teel en jag onderneming. Met sy jare lange ondervinding in die jagbedryf en uit sy unieke oogpunt van wildteler gaan hy meer inligting deel oor wat die “outfitter” en jagter van die wildboer verwag.

Wiaan van der Linde van Wintershoek Wild het geen bekendstelling in die wildbedryf nodig nie, hy was reeds WRSA Wildteler van die jaar (2012), President van WRSA (2016) en is die huidige visie-president van WRSA. Hy gaan sy siening van die stand en toekoms van die wildbedryf deel en ook die paneelbespreking aan die einde van die dag met die KSW lede lei.

Tydens die paneelbespreking sal die volgende aspekte bespreek word

  • Maak dit nog sin om ’n wild komponent tot my boerdery toe te voeg? Hoe klop die somme?
  • Is daar nog geld te maak met my huidige wildboerdery?
  • Die Crous Broers, 2014 se wild telers van die jaar, sal vertel hoe hulle hul wildvertakking steeds ekonomies bestuur. Waar moet jy spaar of toevoeg?
  • Soetvelde Farms gaan vertel hoe hulle beeste integreer in hul bestaande wildskampe en deur ultra hoë drukbeweiding elke hektaar optimaal benut.

Kroon Stud Wild se lede nooi almal uit om jou vrae te kom vra, kennis uit te ruil en die dag saam met ons te geniet. Die dag word afgesluit met ’n heerlike ete en kuier. Toegang is gratis maar vir praktiese reelings moet jy jou plek bespreek deur te RSVP voor 3 Mei by 082 343 8568 of korannabergwild@gmail.com.

Beperkte verblyf by die naby geleë Koranna Getaways is ook beskikbaar. Besoek hulle gerus by www.korannagetaway.com.

Korannaberg Wild is geleë 50 km vanaf die N1 by Winburg, 30 km vanaf Clocolan, Marquard en Excelsior.

GPS koordinate:  S 28˚ 50. 136’ E027˚ 18. 831’

Klik hier vir die Google kaart

’n Aanloopbaan vir Gyrocopters is beskikbaar, kontak Dr Eksteen asb vooraf indien jy hiervan gebruik wil maak.

Die dag vind Vrydag, 11 Mei 2018 plaas. Registrasie om 09:00.

Vir enige verdere navrae kontak Dr JW Eksteen by 082 843 2127